Norsk lydinnlæring for voksne innvandrere.

Avspilling fortsetter automatisk, men du kan velge spor dersom du ønsker.